برنامه وسایل حفاظت فردی

برنامه وسایل حفاظت فردی

برنامه وسایل حفاظت فردی

ترجمه: لیلا حسنی

فهرست مطالب:

 1. مقدمه
 2. مسئولیت ها
  • مسئولیت های ناظران
  • مسئولیت های کارگران
  • مسئولیت های اداره ایمنی و بهداشت حرفه ای
 3. اجرای برنامه
  • انتخاب تجهیزات و براورد خطرات
  • وسایل حفاظت فردی
   • محافظ چشم و صورت
   • محافظت سر
   • محافظت دست
   • محافظت پا
   • محافظت از قسمت بالا تنه بدن
  • انتخاب و استفاده از تجهیزات حفاظت  فردی در آزمایشگاه ها

   • روپوش آزمایشگاه
   • محافظت از پا در آزمایشگاه
   • محافظت از چشم و صورت در آزمایشگاه
   • استفاده از دستکشها در آزمایشگاه
  • تجهیزات حفاظت فردی در هنگام کار با سیستم های برودتی

  • نگهداری و نظارت تجهیزات حفاظت فردی
  • آموزش کارکنان
  • نگهداری و ثبت سوابق

ضمینه 1- رهنمودهای کلی جهت انتخاب تجهیزات حفاظت فردی مناسب

 • تشریح محافظت های چشم و  صورت و طرز استفاده از آنها
 • تشریح محافظتهای سر و طرز استفاده از آنها
 • تشریح محافظتهای دست و طرز استفاده از آنها
 • تشریح محافظتهای پا و طرز استفاده از آنها

ضمینه 2- فرم گواهی ارزیابی خطرات محیط کار و تجهیزات حفاظت فردی انتخابی

 • فرم گواهی ارزیابی خطر
 • ارزیابی خطر و انتخاب تجهیزات حفاظ

فهرست و منابع

برنامه تجهیزات حفاظت فردی (ppe) برای محافظت کارگران در برابر با آسیب های موجود در محیط کار می باشد که با ایجاد کردن سدی در مقابل خطرات, از آسیب دیدگی افراد جلوگیری بعمل می اورند. تجهیزات حفاظت فردی را نمی توان بعنوان جایگزینی برای کنترلهای اجرایی و مهندسی و یا اقدامات پیشگیری کننده لازم و ضروری, در نظر گرفت بلکه این تجهیزات باید پس از اقدامات اولیه لازم و در کنار کنترلها مهندسی صورت گرفته, مورد استفاده قرار گیرند تا اطمینان کافی از سلامت و ایمنی کارگران حاصل گردد.

آزمایشات نشان داده است که در برخی موارد, استفاده از تجهیزات حفاظت فردی باعث کاهش احتمال بیماریها و صدمات ناشی از کار گشته است که در اینگونه موارد, تهیه برنامه ای جهت استفاده و نگهداری از این وسایل ضروری می باشد. این برنامه شامل حفاظت از چشم, صورت برنامه های جداگانه پیش بینی شده است.

برنامه تجهیزات حفاظت فردی مراکز کنترل بیماریها (CDC) شامل بخش های زیر می باشد.

مسئولیت های ناظران, کارگران و اداره بهداشت و ایمنی

 • برآورد خطرات و انتخاب نوع PPE مناسب
 • آموزش کارگران
 • نگهداری سوابق مورد نیاز

با فرض اینکه کنترلهای مهندسی و اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه صورت پذیرفته باشد و با توجه به این نکته که PPEها اخرین روش مقابله با خطرات می باشند., استفاده از آنها در کلیه زمانهایی که افراد در معرض خطرات قرار می گیرند (حتی در مواقعی کهآن کار, بیش از چندین دقیقه بطول نمی انجامد), از ضرورت بسیاری برخوردار است.

استفاده از علایم ویژه استفاده از وسایل حفاظت فردی در مکانهای مختلف محیط کار نیز روش مناسبی جهت یاداوری به کارگران در لزوم استفاده از آنها می باشد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

https://acgih.ir/category/%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C/

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...